Sikkerchat.dk

Konflikter og chikane

Det Kriminalpræventive Råd Red Barnet

Konflikter og chikane


Når du og dine klassekammerater snakker, sms'er og chatter sammen, kan I risikere at misforstå hinanden. Det kan føre til unødvendige konflikter og skænderier, som man gerne vil undgå.

I temaet her kan du læse om, hvordan du nedtrapper en konflikt, hvis du er havnet i sådan en - offline eller online. Du kan læse om, hvordan du minimerer chancen for, at de beskeder, du skriver, bliver misforstået og hvorfor kropssproget er så vigtigt, når du taler med andre.

Du kan hjælpe Camilla og Olivia med at løse deres onlinekonflikter, og til sidst kan du læse en række gode råd om hvordan du kan tackle mobning, sladder og trusler.
Vidste du?

Man taler med hele kroppen. Dit kropssprog og din stemme betyder meget mere end selve ordene for, hvordan det du siger, bliver forstået. Sådan er betydningen fordelt:

Ord: ca. 7%
Stemme og tonefald: ca. 35 %
Kropssprog: ca 58%

Afstemning
Dine erfaringer

Har du oplevet konflikter på nettet?