Sikkerchat.dk

Fælles klasseregler

Det Kriminalpræventive Råd Red Barnet

Fælles klasseregler

God stil på net og mobil

For at skabe et godt miljø omkring børn og unges sociale liv på nettet, er det en god ide at lave fælles regler. Brug denne konkrete vejledning til at udvikle regler for god stil i dine klasser.

Intro til fælles klasseregler

Arbejdet med klassens regler er en tre-ledet proces, bestående af dialog, regeludvikling og formidling.

Dialog
Det centrale er elevernes holdnings- og erkendelsesudvikling i processen. Derfor er det vigtigt, at reglerne tager udgangspunkt i elevernes egne oplevelser af, hvad god stil på mobil og internet er.

Regeludvikling
Med hjælp fra læreren, skal eleverne selv finde eksempler på negative oplevelser og udvikle ideer til forebyggende adfærd. Optimalt bør reglerne laves som del af et længere undervisningsforløb om digitale medier og etik.

Formidling
Klassens regler kan derefter laves til en plakat, hænges op i klassen og formidles til forældre. Et oplagt tema i forbindelse med opfølgende aktiviteter, er en diskussion blandt eleverne om forældrenes rolle.

Opfølgning
Klassens regler bør drøftes og tages op til revision mindst en gang om året.

Billede
Fakta

Europæiske 9-10-årige er dem, der oplever mindst indblanding i deres online-liv fra lærere. Denne aldersgruppe bruger internettet i stadig stigende grad, og det er derfor en god idé at folkeskoler øger rådgivningen til eleverne.

Kilde: EU Kids Online 2011