Sikkerchat.dk

Lovgivning

Det Kriminalpræventive Råd Red Barnet

Lovgivning

Denne sektion søger at sætte fokus på lovgivningen, især straffeloven. Uanset om lovgivningen tages i anvendelse eller ej, styrker det medarbejderens handlemuligheder i arbejdet, at kende til det lovgrundlag, der findes på området.
Der er få situationer med konflikter og strafbare handlinger i onlinekommunikation, som kan belyses med konkrete sager fra retspraksis. Med tiden vil dette forhåbentligt blive udbygget. Lovgivningen er dog retningsgivende, og det kan derfor være en god ide at ty til lovgivningen for at få et råd til en handling.