Sikkerchat.dk

Ressourcer

Det Kriminalpræventive Råd Red Barnet

Ressourcer

Mange forældre føler sig ikke klædt på til at tackle børns konflikter på nettet. Det kan være en udfordring at fordele ansvaret mellem skole og forældre, når der opstår konflikter online.

Derfor er der god grund til at støtte forældresamarbejdet på dette område. 

De færdige power point præsentationer og de korte dilemmaer kan bruges på forældremødet eller til en debataften.

Billede
Leksikon

Find begrebs- og ordforklaringer i 
vores onlineleksikon

Leksikon
Quickpoll
Dine erfaringer
Hvem har det overordnede ansvar for børns online-liv?
Fakta

63 % af europæiske 9-16-årige har modtaget råd omkring internetsikkerhed fra deres forældre, 58 % fra en lærer og 44 % fra jævnaldrene.

Kilde: EU Kids Online 2011