Sikkerchat.dk

Undervisnings-vejledning

Det Kriminalpræventive Råd Red Barnet

Undervisnings-vejledning

Hvorfor Sikkerchat.dk?
Red Barnet og Det Kriminalpræventive Råd ønsker på en positiv måde at bidrage til at øge børn og unges bevidsthed om deres egen adfærd på net og mobil, samt give dem redskaber til at forstå og tackle de situationer, de kan komme ud for online.

De digitale medier er en naturlig del af børn og unges virkelighed i dag, og det må vi som voksne og skole forholde os til. Som lærer eller pædagog kan du på sikkerchat.dk finde viden og værktøjer både til undervisning og til at tackle konkrete situationer, hvor online-medierne er i spil.

Ved at give børn information, handlemuligheder og hjælp til at kunne navigere på net og mobil er du med til at forebygge, at børn og unge udsættes for dårlige oplevelser online.

Materialets formål:

 • At eleverne bliver bedre til at kunne begå sig og gennemskue kommunikationsforholdene på nettet
 • At eleverne bliver mere bevidste om mulige konsekvenser af forskellige typer adfærd på nettet
 • At eleverne tilegner sig viden om sprogets muligheder og begrænsninger på nettet
 • At eleverne får diskuteret og forholdt sig til vigtige begreber som identitet og selvværd
 • At eleverne får diskuteret følelser og evt. seksualitet
 • At eleverne forholder sig til, hvad grænser og privatliv er
 • At eleverne bliver aktive i at forholde sig til og formulere regler for godt samvær både i almindelighed og på nettet
 • At eleverne bliver bedre til at genkende, tage afstand fra og bekæmpe mobning
 • At eleverne får nogle kompetencer og redskaber til at kunne bruge online-medier på en god og tryg måde
 • At forebygge at børn og unge kommer ud for seksuelt grænseoverskridende oplevelser/overgreb
 • At forebygge, at børn og unge involveres i chikane, trusler og andre kriminelle aktiviteter online
 • At forebygge, at børn og unges liv påvirkes negativt i brugen af online-medier.

 

Billede

Aktuelt

 1. Årsrapporten 2016 er klar. Læs om Red Barnets indsatser i 2016 for at gøre internettet tryggere for børn og unge.

  Læs mere…
 2. Har du elever, der dagligt hænger over bordet af træthed? Brug af mobil og tablet før sengetid kan skade søvnen - og indlæringsevnen.

  Læs mere…
 3. God Sikker Internet Dag 2017

  Læs mere…