Sikkerchat.dk

En forælders dilemmaer

Det Kriminalpræventive Råd Red Barnet

En forælders dilemmaer

Læs hvordan forskellige forældre tackler deres børns liv med net og mobil.

 

Billede
Fakta

• 88 % af europæiske forældre sætter regler for, om deres barn må dele personlig information online.
• 81 % taler med deres børn, især deres døtre, om hvad de laver på internettet.
• 58 % holder sig i nærheden, når deres børn er online.

Kilde: EU Kids Online 2011

Quickpoll
Dine erfaringer
Tager du del i dit barns aktiviteter online?
Leksikon

Find begrebs- og ordforklaringer i 
vores onlineleksikon

Leksikon