Sikkerchat.dk

Generationskløft

Det Kriminalpræventive Råd Red Barnet

Generationskløft

Børn, der er født i 1994 eller derefter, er vokset op med online medier som en selvfølgelig del af livet. De skelner ikke på samme måde som voksne mellem online og offline liv, for dem er begge dele lige ”naturlige.” 

Med udviklingen af internettet er der i løbet af meget få år kommet nye måder at være sammen på. Mange børn synes for eksempel, at det kan være lige så værdifuldt at være sammen på nettet som at være sammen i en stue.

I menuen til venstre finder du forskellige materialer, som giver gode råd til, hvordan du tackler digitalt indfødte børns liv på nettet. Der er et særligt afsnit dedikeret til de mindste børn, et materiale til forældre til 7 - 12-årige og 5 gode råd til alle forældre.

Billede
Fakta

I Europa bruger 49 % af forældre internettet dagligt, og 24 % bruger det slet ikke. I de lande, hvor forældre har mere tendens til at bruge internettet, har børnene også mere tendes til det - og omvendt.

Kilde: EU Kids Online 2011

Quickpoll
Dine erfaringer
Har du taget stilling til dit barns online-liv?