Sikkerchat.dk

Konflikter på nettet

Det Kriminalpræventive Råd Red Barnet

Konflikter på nettet

Fra skolegården til Facebook. Børns sprogbrug på nettet kan til tider være hårdt og ubarmhjertigt. Grænserne flytter sig, når man ikke står ansigt til ansigt. 

Det er nemt at havne i en konflikt online, da mulighederne for at misforstå hinanden er mange. Desuden eskalerer konflikter på nettet meget hurtigere, end de gør, når man står ansigt til ansigt i skolegården.

Hvorfor er chikane og skænderier værre online?

  • Kropssproget mangler, så hårde ord kan føles meget sårende
  • Det kan foregå døgnet rundt – der er ikke noget fristed
  • Beskeder og billeder kan blive set af rigtig mange
  • Dem, der chikanerer,  kan være anonyme
  • Det er ofte usynligt for de voksneHvad kan du gøre?

  • Involvér dig og tag ansvar for at være med til at løse konflikter, der foregår online. 
  • Tal for eksempel med dit barn om konflikttrappen nedenfor og støt dit barn i at aflede eskalering af konflikter.
  • Giv ikke op, selvom det kan synes kompliceret at sætte sig ind i deres relationer og vigtigheden af at være ”på”.


Konflikttrappen:


Her kan du se, hvad trinnenes navne betyder.
På Konflikttrappen forneden har vi gjort forklaringen af trinnenes betydning helt konkret og letforståelig. Den kan du bruge, når du lærer dit barn om Konflikktrappen og hvordan, man kan bruge den som et konkret redskab.

Når dit barn - og måske du -  bliver inddraget i en konflikt, kan du bruge Konflikttrappen som en hjælp til at løse den på en god måde. Det vigtigste at forstå er, at jo længere opad trappen, man kommer, jo sværere er det at løse problemet, uden at nogen bliver ked af det. Målet er derfor altid at gå ned ad trappen.

Lær dit barn, at det ikke kun er det sagte ord, der gælder, når det handler om at løse konflikter. Adfærd, kropssprog og toneleje udgør langt størstedelen af mellemmenneskelig kommunikation og er derfor vigtige aspekter at lære dit barn om.

Se her hvilken adfærd, der hjælper dig med at løse konflikter - og hvilken, der bare gør det hele værre. 


Øvelser
Når du selv er blevet bekendt med konflikttrappen, er det en god ide at lave disse øvelser sammen med dit barn.

1. Kom med eksempler på konflikter fra medierne og overvej, hvor de hører til på Konflikttrappen. Find eksempler fra din/jeres hverdag, hvor du/dit barn har været med i en konflikt. Prøv at placere den på konflikttrappen. Overvej hvad der skete, som skubbede jer op ad Konflikttrappen.

2. Kig på listen over adfærd. Tænk på en bestemt konflikt og overvej, hvem der forsøgte at gå ned ad trappen - og hvem der skubbede jer op. Hvad gjorde og sagde I helt præcist? Hvordan kunne konflikten være undgået?

3. Den konflikttrappe, du ser på hjemmesiden, er lavet ud fra IRL/konflikter i den virkelige verden. Hvordan skulle konflikttrappen se ud, hvis man kun ser på de konflikter, som sker online?

Hvis dit barn bliver mobbet eller mobber andre over Facebook, kan du få specifikke råd i undermenuen Særligt om Facebook.

Billede
Fakta

80 % af europæiske forældre (især dem med yngre børn) er sikre på, at de er i stand til at hjælpe deres barn med at håndtere gener online. De er samtidig overbeviste om deres barns evne til at håndtere ubehageligheder.

Kilde: EU Kids Online 2011

Quickpoll
Dine erfaringer
Tager du del i dit barns aktiviteter online?