Sikkerchat.dk

Moderator

Det Kriminalpræventive Råd Red Barnet

Moderator

Velkommen til moderator-sitet på Sikker Chat, der er et samarbejde mellem Red Barnet og Egmontfonden. Her kan du finde kursusmateriale fra moderatoruddannelsen, E-learningmoduler omkring konflikthåndtering, grooming og mobning - samt links og informationer der er gode at kende, når man beskæftiger sig med børns og unges digitale liv. 

Materialerne på dette site er oprindeligt udviklet til at uddanne og træne moderatorer i danske og udenlandske virksomheder, der tager sig af børn og unges onlineliv. Materialerne er nu frit tilgængelige for alle, så de kan bruges af fx skolebibliotekarer. Formålet med materialerne er at klæde dig på til at håndtere situationer, hvor børn og unge oplever konflikter, mobning eller grooming på nettet.

Billede